Gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring

Deze website wordt beheerd door Kroff Invest NV, Herststraat 25, 1761 Borchtlombeek. De gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en u wordt dan ook verzocht deze regelmatig na te kijken. We streven er naar om alle informatie op deze website zo juist, volledig, actueel en nauwkeurig mogelijk te houden. De website wordt op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Kroff Invest kan echter in geen geval aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade die volgt uit het gebruik van de informatie op deze internetsite of op een website waarnaar verwezen wordt. Gebruikers dienen rekening te houden met de risico's verbonden aan het verhandelen van financiële instrumenten. De waarde van een belegging kan immers aanzienlijk fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Deze website is louter informatief. De verspreide gegevens vormen geen professioneel advies, noch een aanbod om een financieel intrument te kopen of te verkopen. Ze hebben geen contractuele waarde en vormen geen eenzijdige verbintenis van Kroff Invest.

Weergave of reproductie van deze internetsite of van onderdelen ervan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Kroff Invest is verboden en zal vervolgd worden.

Kroff Invest is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens verzameld via de website. We gebruiken uw contactgegevens alleen om u over onze activiteiten te berichten. U hebt recht op inzage van uw gegevens. U kunt correctie of schrapping ervan eisen. Doel van de opname is klantenbeheer. De gegevens mogen gebruikt worden om u te informeren over onze activiteiten. Deze persoonsgegevens worden op geen enkele wijze aan derden overgemaakt.